Vi svarvar i alla förekommande material

Nedan följer exempel på detaljer vi tillverkat: