Beröringsfri mätning innebär att mätningen sker med hjälp av kamera och grönt ljus. Systemet läser av den svarvade detaljen i en helautomatisk, optisk lösning och analyserar konturerna på  extremt kort tid. Tack vare användningen i produktionsprocessen minimeras inte bara risken för felkällor utan hjälper också till att spara tid, kostnader och resurser.