I takt med att våra lokaler renoverats och byggts ut har vi även installerat ett toppmodernt ventilationssystem. Med stark anläggning och högklassiga filter resulterar det i en säker och välvårdad arbetsplats – modernt, hälsosamt och miljövänligt.